Hamvas Béla: A világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik akik nem hisznek az életben, hanem azokon akik hisznek benne.
Pozitív visszacsatolás: megerősítő jellegű folyamat, növeli a rendszer kimeneti teljesítményét.
Elsődleges célja a rendszer fejlesztése, változások indukálása, új egyensúlyi pontok elérése.

Negatív visszacsatolás : korlátozó jellegű folyamat, csökkenti a rendszer kimenetének, hatásainak mértékét.
Célja a rendszer stabilitásának a fenntartása a külső környezet változásainak ellenére.


2011. február 3., csütörtök

Felépítés

2010-2011
MŰVELETI SZINTEK

Fizikai szint Szellemi szint Lelki szint
Politika Történelem Vallás
- Trianon az EU ParlamentbenA Trianon Társaság közleményét Orbán Viktor továbbította az Európai Parlamentnek, közzétételre és kérte azt is, hogy felkerüljön a parlament honlapjára. - Trianon - Büntetés? Sokan úgy vélik, Trianont és a párizsi szerződést büntetésként kaptuk a nyakunkba.
Pedig már az első ránézésre is kiderül, hogy ez a legjobb esetben is csak álca. Mi nem a bűneinkkel arányos büntetést kaptuk, hanem a globális elit félelmével arányos elbánást. És ez a félelem, mint később láthattuk, egyre növekszik. A második világháború után tovább csökkentették fizikai élettetünket, a kommunizmus látványos bukása után pedig gazdasági, szellemi és egészségügyi téren is támadásoknak lettünk kitéve.
- Vissza a vallást a politikába?Adatgyűjtés/szerkesztés folyamatban
- A Kárpát RégióPár szó arról a térről amit leginkább érint a jelen diskurzus
Ásványkincsei, vízkészlete, gyógyvizei, termőföldje, szorgos népei valamint földrajzi helyzete egy virágzó középhatalom alapjai lehetnének.
- FordulópontokNépünk történemének alakítását sok külső és belső tényező alakította. Tanulságos sorravenni a fontosabb fordulópontokat, mérföldköveket.
Adatgyűjtés/szerkesztés folyamatban
- Milyen vallás?A magyarság vallási hagyományainak vizsgálta a sámánizmustól a szkíta kereszténysétől katolikus egyházakig.
Adatgyűjtés/szerkesztés folyamatban
- GlobalizációEgy lehetséges értelmezás a sok közül.
A történelmet végigkisérő emberi kapzsiság gyorsabban és hatékonyabban tudja generálni és kihasználni az újdonságokat mint a hagyományaikban kényelmet és biztonságot találó szélesebb rétegek. Ez nem csak állandó feszültség forrása, hanem szinte behozhatalan előnyt szerez egy szűk rétegnek, amely a "haladás" zászlóját lengetve a nemzetek felett az egész világot gyarmatosítja.
 
- Politikai lakmuszpapírGondolatkísérlet politikusaink valós hovatartozásának megsejtésére.
A lisszaboni szerződés gyors aláírása után támadt kételyek...
     
Gazdaság Kultúra Népművészet
- Termelő/elszívó vagyonAz új globális gazdasági folyamatok pontos leírásának fontossága. - Hagyomány vagy haladás?Haladjunk a korral, vagy tiszteljük őseink szokásait? Mi felé halad a folyton újat nyújtó technikai fejlődés? Mit veszítünk halványuló hagyományaink feladásával?

Adatgyűjtés/szerkesztés folyamatban
- A szimbólumok megfejtése A hagyományos népi kifejezésmódok szimbólumainak megértése, magyarázata legalább olyan fontos, mint az írott történelem ismerete. A faragott, szőtt vagy festett motívumok a használati tárgyakon, a tánclépések, a népdalok, legendák és mesék alakjai, témai mind értékes adalékokat nyújtanak kultúránk megismeréséhez. Ezeket az ismereteket a szakkönyvtárak polcairól a széles tömegek számára elérhetővé, érthetővé és érdekessé kell tenni.
Adatgyűjtés/szerkesztés folyamatban
- Az eladósodás okaiTulajdonképpen miért is vagyunk eladósodva?
Az ország eladósodásának valódi okai és a pénzpumpa működése - egyszerűen elmagyarázva.
- A magyar kultúra hivatásaDr. Szádeczky Lajos rektori székfoglaló beszéde a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1910-es tanévnyitó ünnepségén.
A magyarság eredményesen integrálta a legutolsó időkig a bevándorlókat, hogyan kerültek ki a legnagyobb magyarok éppen közülük. Hogy e népek múltjának mássága nem akadályozta meg őket hogy szinte kivétel nélkül beolvadjanak a magyar nemzetbe és egyenrangú, hasznos és nélkülözhetetlen tagjai legyenek annak.
Működő multikulti?
- A becsület alapú gazdaságMi az erősebb? Az adott szó vagy az apróbetű?
Feltétlenül szükséges, a magyarság és a regió kultúrájába szervesen illeszkedő, annak igényeire és képességeire építő olyan gazdasági modell kidolgozása, amely sikerrel veheti át a kezdeményezést, a nemzeti karaktertől, és a Kárpát Régió kultúrájától idegen, és csak az idegen érdekek szolgálatában sikeres módszerektől.
- Fogyasztási kultúránkMivel a gazdaságot nagyrészt a fogyasztás szabályozza fontos szerepet kell adni a fogyasztás kultúrájának. Érdekes módon, jelentősségéhez képest nagyon kevés figyelmet kap kultúránknak ez az oldala.

Fontos tudnunk, hogy nyálacsorgó konzumidiótaként idegen érdekeket szolgálunk, vagy tudatos vásárlóként egészségünk és környezetünk figyelembevételével olyannak adjuk pénzünket akinek munkájában, szolgáltatásaiban megbízunk
Adatgyűjtés/szerkesztés folyamatban
- Szittyabiznisz ?Valódi nemzeti érzések ?
Azok akik eddig minden pozitív ideológiát, áramlatot és értéket a maguk hasznára fordítva elrothasztottak, most ezt, talán az utolsó tiszta érzelmet is el akarják venni tőlünk...
 
- ÉlelmiszerválságA dotcom-, ingatlan- és a pénzbuborék után mindennapi kenyerünk...
Azt hiszem, nem vagyok távol az igazságtól hogy ha azt gondolom, hogy a dotcom, az ingatlan és a pénznyomtatási léggömbökkel nem merült ki a spekulációs tőke kreativitása.
- Természeti kincseinkSzámba kell venni még megmaradt természeti kincseinket, és felvázolni, hogy milyen csoportok, milyen módszerekkel, milyen célra akarják azokat megszerezni tőlünk. Ennek alapján megfelelő védelmi mechanizmust kell kialakítani.

Adatgyűjtés/szerkesztés folyamatban
   
     
Egészség Nyelv Közösségépítés
- Az egészségügy betegVégig kell gondolni, hogy az az egészségügyi rendszer amely "engedte" hogy a népesség számban ennyire megfogyatkozzon, és ilyen betegessé váljon, alkalmas-e gyökeres változások nélkül megfordítani ezeket a folyamatokat. El kell érni, hogy a magyar egészségügy ne egyszerűen a gyógyszergyárak beszállítójaként funkcionáljon, hanem népünk testi-lelki egészségét legyen hivatott ápolni.

Adatgyűjtés/szerkesztés folyamatban
- InformációközlésKözhely, hogy a nyelv az információközlés eszköze. Ehhez képest mint eszköz borzaszóan el van hanyagolva. Nyelvünket, eredetét, felépítését mindeddig gyarmatosítóinktól kellett megismernünk. Az utóbbi időben megindult valami mozgolódás, de az is inkább a múlttal foglalkozik. Pedig nekünk MOST van szükségünk olyan információs eszközökre amelyek minimalizálni tudják közöttünk a félreértéseket, felesleges vitákat. Nem engedhetjük, hogy csak ellenségeink használják a nyelv adta magas technológiát ellenünk az "apró betübe" és kissebbségi érzést keltő idegen szavak szövevényébe ágyazott kétélű tőrként.
Adatgyűjtés/szerkesztés folyamatban
- A család szerepeA hagyományos családmodell fellazítása és bomlasztása katasztrófális eredményekkel járt. A válások, a szinglik, a kallódó gyermekek, a filatalkorúak bűnözése csak a jéghegy csúcsa. Meg kell találni azokat a kpaszkodókat amelyekkel a család újra a társadalom stabil építőkövévé válhat, és nem csak egy gyerekgyár, ami a profit számára a munkaerőt produkálja.

Adatgyűjtés/szerkesztés folyamatban
  - A szógyök rendszerEgyre több író, hivatásos és amatőr nyelvész fedezi fel újra nyelvünknek ezt a struktúráját, amely biztosította a nyelv és egyben az általa hordozott kultúrális értékek fennmaradását.
Adatgyűjtés/szerkesztés folyamatban
 
     


Források
Fogalomrendszer
Módszerek
- SzakértőkIgen... sokan foglalkoznak a témával.

A témában - a történelemben - mint mindenben, rengeteg önjelölt, és hivatalos szakértő is tevékenykedik. Sajnos itt is, mint a gazdaságban, nagyon hiányzik egy stabil középosztály.
- A Status QuoA status quo tarthatalan.


A status quo annak a folyamatnak a rohamos erősödéséhez vezet amely a mostani válságsorozatot produkálja erkölcsi, kulturális, politikai és gazdasági szinten.
- KiindulásHol is állunk, miért és mitől éppen így, hogyan, merre tovább? A nyerő stratégia kidolgozásához először látni kell hogy mik voltak az elmúlt időszakban a probléma megoldásának fő akadályai, hogy a jövőben elkerülhessük őket.
- EtnikumokKinek jó az, ha az etnikai többség a kissebbségen veri el a port, és még lelkiismeretfurdalása is van tőle? Alacsony iskolázottságuk miatt akcióik, reakcióik szinte pavlovi precizitással kalkulálhatók, manipulálhatók, ezért szinte önként kínálkoznak politikai golyófogó homokzsáknak. - SzemléletMiért és milyen szögben kell a szemléletünket megváltoztatni?Az előttünk tornyosuló akadályok legyőzéséhez bizonyos szemléletváltozásra lesz szükség. Nem gyökeresre, de mindenképpen más szögből kell a feladatot megvizsgálni.
- NacionalizmusAvagy nacionalista-e az az oláh, aki a globális árnyékhattalmak karjaiba hajtja Romániát?


Egy őszinte nacionalista a Kárpát Régióban csak akkor láthatja népének felemelkedését, ha felszámolja Trianon bénító örökségét, és belátja hogy a trianoni paktum garanciája a Kárpát Régió népeinek egymás ellen fordítása.
- PropagandaA Stratégia céljáról és módszereiről nyilván mindenkinek tudnia kell, akiket érint. Belföldön talán könnyebb, mert több csatorna áll rendelkezésre, és a poltikával foglalkozók többsége ismeri a témát. A Stratégia külföldi ismertetése nehezebb feladat, mert az érdeklődés lanyha és a téma ismerete hézagos. Ezért olyan egyszerű és szemléletes módszereket kell alkalmazni ami a Stratégia céljait az átlag külföldi számára is vonzóvá teszi.
- FeltételekAz alapveő belső és külső feltételekről
Talán a legfontosab egy elkötelezett politikai réteg kifejlődése.
- A feladatA Pozitív Visszacsatolás előtt álló szűkebb és tágabb értelemben vett feladatok
A számunkra hátrányos geopolitikai helyzetnek a megszüntetése, erős központtal rendelkező dinamikus régió kialakítása.

A napi cselekvéstér
- Afrikai változásokMindenki kiváncsian vagy szorongva várja az észak afrikai tüntetések kimenetelét. Természetszerűleg vetődik fel a kérdés, hogy ez most az arab világ társadalmi fejlődésének egy természetes lépcsőfoka, vagy inkábba fennállő világrend gyengülésének egyre kézzelfoghatóbb kifejeződése.
.2011-01-31.

2 megjegyzés:

  1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

    VálaszTörlés
  2. a mostani cikk eleje nagyon tetsziik, ahol összeszedte a főbb problémákat, és amiket a mostani kormány szeretne visszahozni ezekkel egyet értek :-) lehet ezért tetszik. a régebbi történelembe nem vagyok jártas arról nem tok véleményt mondani.
    antalffy tibor-tól jutottam el ide :-)

    VálaszTörlésSzavazások

Melyek a magyar válság meghatározó okai? (több válasz is lehetséges)

Rendezett-e a szomszédos államokban élő magyar kissebbségek jogi helyzete ?

A folyamatosan mélyülő politikai és gazdasági válság hogyan hat a trianoni problémára?

Hosszútávon (20 év) milyen reális cél érhető el?