Hamvas Béla: A világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik akik nem hisznek az életben, hanem azokon akik hisznek benne.
Pozitív visszacsatolás: megerősítő jellegű folyamat, növeli a rendszer kimeneti teljesítményét.
Elsődleges célja a rendszer fejlesztése, változások indukálása, új egyensúlyi pontok elérése.

Negatív visszacsatolás : korlátozó jellegű folyamat, csökkenti a rendszer kimenetének, hatásainak mértékét.
Célja a rendszer stabilitásának a fenntartása a külső környezet változásainak ellenére.


2011. február 3., csütörtök

KiindulásA nyerő stratégia kidolgozásához először látni kell hogy mik voltak az elmúlt időszakban a probléma megoldásának fő akadályai, hogy a jövőben elkerülhessük őket.
Ezek közül a legjelentősebbek:
  • A történelmi határokon belül élő nemzetiségek kezelése.
    Sajnos ez a kérdés az 1867-es kiegyezés után nem kapott megfelelő figyelmet. Ezen már nem lehet segíteni. Tovább rontotta a helyzetet hogy a felgyülemlett jogos harag sokszor főképpen őellenük irányult, holott a helyzet kialakulásáért elsősorban nem ők a felelősek, hanem az Antant amely már a háború kitörése előtt tervekkel rendelkezett a Monarchia szétforgácsolására.
  • Megbízható szövetségesek hiánya.
    Látható, hogy vagy fáziskéséssel reagáltunk a nemzetközi problémák kiéleződésére, vagy a belső ellentmondások túlzottan lekötötték a hazai erőforrásokat. Vitathahtlan hogy a legnehezebb időkben magunkra maradtunk.
  • Átgondolt, átfogó és széleskörű támogatású stratégia hiánya.
    Majd egy évszázad távlatából úgy tűnik hogy a trianoni tragédia legtöbbször "egyéni" probléma volt, kiki a maga módján próbálta feldolgozni a tragédiát. Amásodik világháború alatti időszak kivételével, nemzet tagjainak nem volt egy összefogott, cselekvő válaszreakciója. 

1 megjegyzés:Szavazások

Melyek a magyar válság meghatározó okai? (több válasz is lehetséges)

Rendezett-e a szomszédos államokban élő magyar kissebbségek jogi helyzete ?

A folyamatosan mélyülő politikai és gazdasági válság hogyan hat a trianoni problémára?

Hosszútávon (20 év) milyen reális cél érhető el?