Hamvas Béla: A világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik akik nem hisznek az életben, hanem azokon akik hisznek benne.
Pozitív visszacsatolás: megerősítő jellegű folyamat, növeli a rendszer kimeneti teljesítményét.
Elsődleges célja a rendszer fejlesztése, változások indukálása, új egyensúlyi pontok elérése.

Negatív visszacsatolás : korlátozó jellegű folyamat, csökkenti a rendszer kimenetének, hatásainak mértékét.
Célja a rendszer stabilitásának a fenntartása a külső környezet változásainak ellenére.


2014. június 1., vasárnap

Bevezető

A Pozitív Visszacsatolás Stratégiája elsősorban olyan szemlélet kialakulását próbálja elősegíteni, amely az eddigieknél hatékonyabban tudja megállítani és visszafordítani azokat a folyamatokat, amelyeket mi magyarok Trianonnal fémjelzünk. Mára egyre többen érezzük hogy ez nem egyszerűen a világháborúk végén egy rosz békeszerződés rosz végrehajtása, és nem csak ellenünk, magyarok ellen irányul, hanem egy olyan folyamat része ami végül szinte minden nemzet önreldelkezésének a felszámolására törekszik. Ezért olyan csoportokra is szövetségesekként tekinthetünk amelyeket eddig ellenfélnek tartottunk.
A trianoni problémát szinte lehetelen elszigetelten kezelni azoktól a folyamatoktól amelyek évszázadokon keresztül formálták-formálják a politikát és a gazdaságot. Ezek a folyamatok olykor nyíltan, a felszínen figyelhetők meg, olykor pedig a háttérből, rejtetten fejtik ki hatásaikat, ami nyilván megnehezíti vizsgálatukat. Ezért az aprólékos részleteket is figyelembe véve, de szem előtt tartva a teljes képet is, megpróbálhatjuk feltárni azokat az áramlatokat amelyek konzerválni igyekeznek a trianoni helyzetet, és megismerni azokat, amelyek annak megváltoztatásának irányába hatnak.
A témának már hatalmas irodalma van. Igaz, ennek az irodalomnak a túlnyomó része inkább a Trianonhoz vezető előzményeket, a paktum létrejöttének körülményeit, és leginkább annak katasztrófális hatásait taglalják. Ehhez nem is kívánok sokat hozzáadni, inkább csak felidézem a fontosabb mérföldköveket, és ahol érdemes, ott megpróbálom a globális folyamatokkal való kapcsolatukat szemléltetni. 

2 megjegyzés:Szavazások

Melyek a magyar válság meghatározó okai? (több válasz is lehetséges)

Rendezett-e a szomszédos államokban élő magyar kissebbségek jogi helyzete ?

A folyamatosan mélyülő politikai és gazdasági válság hogyan hat a trianoni problémára?

Hosszútávon (20 év) milyen reális cél érhető el?