Hamvas Béla: A világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik akik nem hisznek az életben, hanem azokon akik hisznek benne.
Pozitív visszacsatolás: megerősítő jellegű folyamat, növeli a rendszer kimeneti teljesítményét.
Elsődleges célja a rendszer fejlesztése, változások indukálása, új egyensúlyi pontok elérése.

Negatív visszacsatolás : korlátozó jellegű folyamat, csökkenti a rendszer kimenetének, hatásainak mértékét.
Célja a rendszer stabilitásának a fenntartása a külső környezet változásainak ellenére.


2014. október 5., vasárnap

Mi a baj a magyarokkal ?Úgy tűnik, velünk örökké baj van. 

Ha Brüsszelben nem ülünk a szégyenpadon, akkor is vagy McCain fasiztázza a miniszterelnököt, vagy Kohn-Bendit üvöltözik vele vörös fejjel az Európa Parlamentben miközben a fősodratú média folyamatosan szapulja az országot.

De mi is a baj?

Nemrég még a rendszerváltás csodái voltunk, a legjobbak a keleti blokkban.
Ezrével nyíltak a garázs-butikok, kis üzletek, vidéken a termelők nagy lelkesedéssel palántáztak és hordták a termést a piacokra, az eltűnő Zsigulikat és Trabantokat lassan felváltották az Opelek, Volkswagenek, itt-ott Audik, Mercedesek. Az emberek optimistán fogadták a várva várt nagybetűs LIBERÁLIS DEMOKRÁCIÁT.
És egyre közelebb került az EU csatlakozás lehetősége is.

De ehhez bizonyos változtatásokat kellett végrehajtani.
A 700 milliárdos élelmiszer exportunkat felcseréltük 1000 milliárdos importra, hogy nyugati partnerink vonzó piacot találjanak nálunk. Kivágattuk a szőlőket, hogy az olasz és francia borászok ne aggódjanak. Kivágattuk a gyümölcsösöket, leállítottuk a konyhakertészetet, hogy a holland és spanyol termelők se tartsanak a magyar konkurrenciától. Fel kellett robbantani 17-ből 16 cukorgyárat, hogy betartsuk az EU-s kvótát.   Átadtuk a közétkeztetést és a vízügyet a franciáknak, IMF kölcsönből feltőkésítve átadtuk a bankokat az osztrákoknak és a németeknek. 8 %-os államilag garantált profittal átadtuk a közműveket a nyugati vállalatokank. A forinton hosszú évekig 6-7%-al nagyobb volt a kamat, mint a dolláron vagy az eurón, ami gyakorlatilag ingyen pénzt juttatott annak akinek volt néhány milliárdja hogy parkoltassa egy darabig a Magyar Nemzeti Bankban. Betarthahatlan szabályrendszerekkel ellehetetlenítettük a kis és középvállalkozásokat, hogy az adómentességgel becsalogatott multiknak legyen elég minimálbéres munkaereje.

Szóval teljes gőzzel ment a liberalizálás, deregulálás, privatizálás.
Aztán mire észbe kaptunk a nagy átalakítási lázban, és körülnéztünk, majd' egymillió munkahely eltűnt, az ország romokban, kórházak, középületek eladva, mert kelett a pénz, családok százezrei ültek reménytelenül a kifizethetetlen devizahiteles csapdában miközben keleti és balkáni szomszédaink fényévekkel lehagytak bennünket.
Igaz... Közben megépítettük Európa legdrágább autópályáit, ahol nem volt, hegyeket építettünk hogy legyen alagút is, vagy völgyet ástunk az elegáns viaduktoknak is. Az általunk felvett külföldi kölcsönökből, külföldi vállalatok nagyon sok, számukra igen nyereséges projectet valósítottak meg, igaz, nekünk ezek nem voltak nélkülözhetetlenek, miközben a budapesti buszok fele már nem tudott elindulni egy hidegebb téli napon, és a kórházak folyosóira kitett ágyakon sorra haltak a betegek. 
Érdekes módon Nyugati partnereinket nem zavarták a trükkök százai és a hazugságok éjjel-nappal, amivel vezetőink virágzó gazdaságként próbálták feltüntetni Brüsszel felé a tönk szélén szédelgő országot.

Aztán az ország úgy döntött, hogy ritmust vált.
Megpróbálta orvosolni a problémákat, visszavenni a stratégiai ágazatokat magyar kézbe, korlátozni az energiaszektor hasznát, hogy több pénz maradjon a fogyasztóknál, rávenni a gazdaság minden résztveőjét, hogy ne csak a 7 bő esztendőben vegyék ki a részüket, hanem a szűk esztendőben is viseljék a "közterheket" előző nyereségükkel arányosan.
De ez már nem tetszett tehetősebb demokratikus barátainknak. Sora jöttek a kritikák, hogy nem jó ez így, aggódtak a demokráciáért, a fékekért, az ellensúlyokért, az alkotmánybírák nyugdíjkorhatáráért, meg hasonlókért. Egy szóval sem említették, hogy nekik igazán azok a milliárdok fájnak, amik az országban maradnak... Amiről úgy érezték, hogy az nekik jár.
Szóval maradt a fasisztázás, diktátorozás, genetikailag alattvalózás, a forint árfolyamának manipulásása, az ország lejáratása és mindennemű nyomásgyakorlás.
Valahogy úgy tűnik, Európa nem szeret bennünket akkor amikor a saját lábunkon állunk. Kiszolgáltatottan, gyarmati státuszban már hajlandó megtűrni.

És azt se mondhatjuk, hogy ez az ellenszenv egy újkeletű jelenség.
Már 907-ben azzal tört az országra az egyesített nyugati haderő, hogy:
decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak.
Nem büntetni, nem leigázni, nem is gyarmatosítani, KIIRTANI...
100 000 katonát szedett össze ellenünk a pápa és a Német Római császár.
Később a keresztes hadjáratokra se sikerült ennyit.
Persze harmad annyi katonával sikerült őket úgy megverni, hogy 120 évig nem merészkedtek az ország közelébe.
Igen... ez a kedves népszokás még a Római Birodalomból maradt meg azokban az országokban, amelyek megörökölték az birodalmi ideológiát a Káin-i modellel együtt.
És azóta is, folyamatosan, nem csak fizikailag próbálnak megszabadulni tőlünk, de nyelvünk, kultúránk, történelmünk is útban van.
Szóval mit hoztunk Európa szívébe, ami ennyire kiverte a biztosítékot?

Röviden: a kereszténységet.

A micsodát ?? 
Hát nem Szent István keresztelte tűzzel vassal a görbe lábú gyilkos hordát, hogy valamennyire ember képük legyen a "fejlett" Európa közepén?
De hát kit is kellett itt tulajdonképpen keresztelni, amikor amikor a honfoglalás-kori sírok tele vannak mellkeresztekkel, viszont a Kárpát medencében uralkodó utolsó avar kagánokat már úgy hívták, hogy Ábrahám és Izsák ?

Ehhez még visszább kell menni egy kicsit az id
őben, úgy 900 évet.

A Római Birodalomba sajnos nem jutott el egy térít
ő apostol sem.
Csak Saul-Pál. De ő soha nem látta, nem hallotta Jézust.
Mégis, a Biblia főleg őrá épül. A második században az "ortodox" egyház el is égette a többi apostol írásait.
A többi apostol mind keletre ment téríteni. És "kelet" gyakorlatilag a Pártus Birodalmat jelentette. Egyedül András ment az európai Szkítiába... de az nem volt a Római Birodalom része.
Keleten nem okozott túl nagy meglepetést a térítők megjelenése. A vérszerződés sokkal régebbi szkíta hagyomány és már a mezopotámiai királyok is rituális keretek között törték meg a kenyeret és osztották szét, azzal, hogy Isten van benne. A három mágus is keletről jött Jézust köszönteni, Nimród jóslata alapján.
Róma... már keményebb dió. A farkastejen nevelkedett testvérgyilkos erkölcsi alapjain álló katonai gyarmatbirodalom nehezen tudta megemészteni a "szeresd felebarátodat" koncepcióját.
Hála Saul-Pálnak a probléma megoldódott azzal, hogy "gyengébbek kedvéért" a Káini modell is rendelkezésre áll, ami azt jelenti hogy gavallér módon a zsidó hagyományokat a keresztény vallás részévé tette. Innen a precízebb zsidó-keresztény elnevezés.
Tehát ha túl macerás a másik orca odatartása, vagy a kenyérrel való visszadobás, akkor még mindig ott van a fogat fogért, vagy a bálványimádóknak nyilvánított népek kiirtása, mint szabadon választható alternatíva.
Ez jól is jött, mert ez alapján tömegesen lehetett irtani a "sima" keresztény ideológia követőit. Egyes források szerint, a szkíták-hunok azért támadtak a Római Birodalomra, hogy véget vessenek a "sima" keresztények irtásának.
Innen ered "Attila Isten ostora" elnevezése is. Ő a birodalmat jött büntetni, erkölcstelenségei miatt. De hát Attilát megölték, mielőtt rendet rakhatott volna Európában. Pedig ő vetette meg a valódi Európai Unió alapjait. (a mostani sajnos birodalmi, gyarmati alapokon nyugszik) A hun szövetségben minden nép azonos jogokkal rendelkezett. Ez a Hunorra és , Magorra az egymást segítő testvérek modelljére épült. Igaz, Attila széttörte a gyilkos birodalmat, de utána nem sokkal már Nagy Károly kiadta a jelszót :  Renovatio Imperii Romani, azaz a rabszolga és gyarmattartó Római Birodalom visszaállítását tűzte ki céljául. Sikerrel, mert a birodalmi gondolkodás, a Káini modell nagyon erősen él tovább Európában.

Ebbe a környezetbe robbant bele a szkíta-keresztény magyarság Attila után fél évezreddel. Hozták a mell-keresztjeiket és az Ószövetség nélküli Jézus tanításokat.
Talán ezért is lehet az, hogy az Árpád-házi királyok családjai több szentet adtak a katolikus egyháznak, mint a zsidó-kereszténységet már sok száz éve gyakorló Európa összesen. 
De valahogy a birodalmi gondolkodású Európának mégsem tetszettünk.
Nem tetszett az sem, hogy a frankok által elrabolt avar kincseket felkutattuk.
Még ők nevezték rablásnak a rablott holmi visszaszerzését.
Az augsburgi cselvetéssel kicsikart győzelem, és a fegyverletétel után következő mészárlás, a többezer megcsonkított, elevenen eltemetett magyar vitéz adhat némi betekintést a "fejlett" Európa humanizmusába, erkölcseibe, amihez a jelek szerint azóta sem sikerült felzárkóznunk. 
Pedig, a "kereszténység védőbástyájaként" védtük Európat évszázadokon keresztül.

De mitől is ?

A tatároktól, akik ellen a Pápa éppen nem ért rá segítséget nyújtani, mert egyébként is "Új Dávid királyt" láttak Dzsingisz kánban? 
A korabeli egyházi levelezés szerint a tatárok úgy néznek ki, mint a szaducceusok meg a farizeusok, és zsidó betűkkel írják a könyveiket...
A törököktől, akiknek az összes gazdasági és katonai vezetőjük a Spanyolországból elüldözött szefárd zsidó volt, akit a francia király "közvetített" a törököknek? Véletlen, hogy a mohácsi vész után szekérszámra szedték össze az itáliai készítésű nyílvesszőket, amivel a törökök magyarokat ölték?

És az is véletlen, hogy nagyjából egy id
őben amikor ez a "védőbástya" elesett, Európa spirituális központját, a pápaságot a markába kaparintotta az itáliai bankárkaszt a Medici család által, és nyíltan biznisz egyházat csinált belőle?
A búcsúcédulák kibocsátása után fellazították a kamat tilalmat, beindult a brutális, népirtásokkal egybekötött gyarmatosítás, rablás, a parasztok földjeikről való elűzése, és az ősi alapokon álló kultúrák felszámolása.
  
Tehát az Alpoktól délre a Mediciek, északra pedig a Fuggerek építgették a pénz alapú vallást, amit később kapitalizmusnak neveztek. Aztán lett belőle liberális demokrácia... a "kapitalizmus" elnevezés kiment a divatból, mert már nem hangzik olyan jól a politikailag korrekt beszédben.

Igen... A kapitalizmus alapjait már több mint 2000 éve lerakták, de mindig belezavarnak a szkíták, a hunok, az avarok meg a magyarok...


Kell bizonyíték?
Hát nézzük meg a magyar és a (Szent??) Római Birodalom fő jelképeit, a koronákat.
A magyar koronán a zománcképek kifejezetten újszövetségi üzenetet közvetítenek, az apostolok és a szentek mind jézusi programot hordoznak.
Viszont a Szent Római Birodalom koronáján, amin a képek valamelyest hasonló stílusban készültek, egyértelműen Ószövetségi alapokat hordoznak. Dávid király, Salamon király, Ézsiás próféta és kerubok közé zárt Jézus hirdeti a Római Birodalom valódi ideológiai, erkölcsi alapjait.
Tehát itt lehet keresni a magyarok és Nyugat-Európa közötti konfliktus gyökereit.
És akármennyire is kényelmetlen, szembe kell nézni azzal, hogí a "művelt" nyugat soha nem volt igazán keresztény. Ezért válhatott a pénz birodalmává.

Most megint itt kekeckednek ezek a magyarok, hogy nem tetszik nekik a liberális demokrácia.
Pedig milyen jó dolog ! Még soha nem volt ennyi milliárdos a Földön, még soha nem volt ennyire nagy hatalom ilyen kevés kézben öszpontosítva ! Még soha nem utazott egy átlagos paradicsom 2000 kilométert a termőföltől az asztalig.
És még soha nem voltunk ilyen közel az atomháborútól a nukleáris katasztrófán keresztül a gyógyíthahatlan betegségek járványáig valamilyen ember által előidézett katasztróhoz.

Már majdnem tet
ő alá van hozva az Euroatlanti összeborulás, már majdnem minden hatalom ki van véve a nemzetek kezeiből, és a magyarok most megint "szabadságharcolnak", meg unortodox bankadókkal, multiadókkal, rezsicsökkentéssel sújtják a modern gazdaság meghatározó szereplőit.

Úgy t
űnik, a magyarok erkölcsileg még mindig nem képesek alkalmazkodni ahhoz a környezethez, ami Európában fogadta őket.

Nem is csoda.
Európát eluralta a testvérgyilkos alapokon nyugvó politikai berendezést támogató szintén testvérgyilkos vallási ideológia.
Ennek a lényege az ellenfél, vagy akár a potenciális ellenfél azonnali kiirtása.
Csak az önvédelemtől megfosztott tömegeket tolerálja, amíg haszna van belőle.

És ez a fejlettség mércéje.
Ehhez képest naív, romantikus, árvalányhajas, bő-gatyás fütyülős barackos bunkók vagyunk, hiába vallhatjuk magunkénak a világ legrégebbi írásos emlékeit meg egy rahedli Nóbel díjjat, és hiába vannak tele a nyugati tudományos kutatóintézetek magyar munkatársakkal. 
Mert nekünk nem volt olyan "szerencsénk" mint az eredetileg szintén szkíta erkölcsű keltáknak, akiket előbb elromanizáltak, aztán elgermánosítottak, elvették, nyelvüket és kultúrájukat, úgy hogy mára már be lettek törve a Káini modell szerint.
Most ők adják a művelt nyugat nyálacsorgó konzumidiótáit.

Mi meg még mindig nem értjük, hogy miért jó nekünk az IMF kölcsön, a svájci frankban felvett hitel és a fedezet nélküli pénz használata.

Igen.... talán még kell nekünk egy másik ezer év mire megtanuljuk szeretni a Nagy Testvért : Káint.

Vagy... Sikerül felébreszteni a keltákban a sok ezer éve szunnyadó szkíta erkölcsöt.   

Lehet hogy ez okoz álmatlan éjszakákat az Új Világrend megalkotóinak?
Joggal.
Gondoljunk bele: most készítik elő az euroatlanti gazdasági szövetséget.
Ez azt jelenti, hogy a multinacionális vállalatok perelhetik azokat a kormányokat, amelyek nem biztosítanak nekik elég profitot.

Ki akart ilyen Európát amikor a csatlakozásról tárgyaltunk?

Az EU-szkeptikus érzelmek er
ősödésével egyre inkább erősödnek a nacionalista áramlatok. Egyre többen keresik mélyebb gyökereiket, mint a felszines "német" vagy "francia", akár "brit" gyűjtőfogalmakat.
Az európai népek túlnyomó része kelta, akiken a sok idegen, ráerőszakolt kultúra alatt is kicsillan az eredeti hagyomány iránti kiváncsiság.
Leglátványosabb példái az írek, gallok, skótok, bretonok, baszkok, kevésbé ismertek az allobrogok, arevacik, arvernik, biturgik, boiik...
Egyéb se kell, hogy rájöjjenek, hogy van valami ami összeköti őket, és ez a valami egy, a modern, felvilágosodáson, kamatszedésen, és a hagyományok elvetésén alapuló életszemlélettől NAGYON különböző valami.
A helyzet az, hogy Európában a magyarok őriztek meg a legtöbbet ezekből a közös hagyományokből, erkölcsi értékekből.
És ezek az értékek elég erősek ahhoz, hogy egy alternatív európai közösséget alkossanak, amelynek erkölcsi és kulturális alapjai sokezer éves hagyományonyokon nyugszanak és nem rövidtávú anyagi haszonlesésen.

Hát ez az internacionalista alapja a "múltat végképp eltöröljük" koncepciójának. 

És a magyarokon még rengeteg radírozni való van.

Nem kellene hagyni, hogy végleg kiradírozzanak bennünket.
Árpád félmillió magyarral alapította meg Európa legerősebb államát.
Most se kell több, mert a magyarság sohasem mennyiségi kérdés volt, hanem minőségi.
És ez a minőség a kelták katalizátora lehet Európa szerte.
Talán éppen ezért került most  félmillió magyar a a határokon kívülre ?

Szavazások

Melyek a magyar válság meghatározó okai? (több válasz is lehetséges)

Rendezett-e a szomszédos államokban élő magyar kissebbségek jogi helyzete ?

A folyamatosan mélyülő politikai és gazdasági válság hogyan hat a trianoni problémára?

Hosszútávon (20 év) milyen reális cél érhető el?