Hamvas Béla: A világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik akik nem hisznek az életben, hanem azokon akik hisznek benne.
Pozitív visszacsatolás: megerősítő jellegű folyamat, növeli a rendszer kimeneti teljesítményét.
Elsődleges célja a rendszer fejlesztése, változások indukálása, új egyensúlyi pontok elérése.

Negatív visszacsatolás : korlátozó jellegű folyamat, csökkenti a rendszer kimenetének, hatásainak mértékét.
Célja a rendszer stabilitásának a fenntartása a külső környezet változásainak ellenére.


2011. február 3., csütörtök

Globalizáció

Napjainkban talán az egyik legsűrűbben emlegetett fogalom, de sajnos szinte mindenki egy kicsit mást ért alatta.
Tulajdonképpen nem mást jelent mint azt, hogy a folyamatosan fejlődő kereskedelem, információáramlás és közlekedés mára már körbeérte a világot.
Ez önmagában nem rosz. Ami rosz az az hogy a történelmet végigkisérő emberi kapzsiság gyorsabban és hatékonyabban tudja kihasználni az újdonságokat mint a hagyományaiban kényelmet és biztonságot találó szélesebb rétegek.
Hogy ezek az újdonságok politikai, gazdasági, kultúrális, technikai vagy akár vallási természetűek, az mindegy. Az nyilvánvaló, hogy az emberiség, történelme során folyamatosan kereste, keresi az egyre hatékonyabb módszereket, hogy létét fizikai, szellemi és spirituális szinten jobbá, teljesebbé tegye.
Ami nem annyira nyilvánvaló, az az, hogy a történelem során mindíg felléptek olyan erők amelyek ezeket az erőfeszítéseket és eredményeket hosszabb-rövidebb idő alatt a végletekig kizsigerelték, majd alkotóik ellen fordították. Ez történt az ókori demokráciákkal, a föld alapú társadalmakkal, a vállalkozói kapitalizmussal, a könyvnyomtatástól az internetig a technikai vívmányokkal, de említhetjük a felvilágosodástól a liberalizmusig szinte minden idológiát, amelyek pozitív áramlatokként kezdték pályájukat, de a mindenkori globális árnyékerők kezei között elrothadtak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldéseSzavazások

Melyek a magyar válság meghatározó okai? (több válasz is lehetséges)

Rendezett-e a szomszédos államokban élő magyar kissebbségek jogi helyzete ?

A folyamatosan mélyülő politikai és gazdasági válság hogyan hat a trianoni problémára?

Hosszútávon (20 év) milyen reális cél érhető el?